Société de Production Shin Sekai / Mousozoku

Shin Sekai / Mousozoku

Informations de la Société de Production

Làm thế nào mà một cô gái bị ném vào một khung cảnh bất thường lại trở nên dâm ô? Chúng tôi là nhà sản xuất Hamedrama sự kết hợp giữa kịch và tài liệu theo quy trình.

Films de la Société Shin Sekai / Mousozoku


  Recherches Tendances Hebdomadaires


  Acteurs Tendances Hebdomadaires


  Lien